شيوه نامه جشنواره الگوي برتر تدريس احكام نماز
  صفحه اول -> اخبار
چاپ صفحه
ارسال صفحه براي دوستان
شيوه نامه جشنواره الگوي برتر تدريس احكام نماز1390-10-6

تمديد شد

اين فراخوان تا 15-11-1390 تمديد شد

 

شيوه نامه جشنواره الگوي برتر تدريس احكام نماز

"هدف بلند مدت اقامه ي نماز در جامعه، صلاح و فلاح همگاني است، ليكن تا رسيدن به آن مقصود والا، هدف ميان مدت، بر افروختن چراغ نماز در همه ي خانه ها و در خانه ي دلها است و هدف كوتاه مدت، به كارگيري همه ي ظرفيت علمي و هنري و تبليغي كشور در اين راه و سمت و سو دادن به همه ي آنگونه تلاش ها در اين جهت است

فرازي از پيام مقام معظم رهبري به سيزدهمين اجلاس سراسري نماز

مقدمه

ارائه الگوهاي برتر تدريس بعنوان چراغ راهي جهت بكارگيري نيروي انساني اثربخشي قابل توجهي دارد كه درصورت توجه دقيق به مباني علمي و كاربردي آن مي تواند شرايط لازم را جهت رشد و بالندگي فراگيران در مسير تحقق حيات طيبه را فراهم سازد.تجربيات موفق در اين زمينه ، شرط اساسي جهت پويايي ، واقع نمايي و كارايي اين الگوها خواهد بود . برگزاري جشنواره ي الگوي برتر تدريس احكام نماز و ترويج روش هاي نوين تربيتي كه با همكاري و مشاركت تعدادي از استانها برگزار مي گردد، تجارب بسيار ارزشمندي را در خصوص راهكارهاي توانمندسازي نيروي انساني آموزش و پرورش به ابزارها و شيوه هاي تربيتي ارائه خواهد نمود عنوان برنامه جشنواره الگوي برتر تدريس احكام نماز


عنوان برنامه
جشنواره الگوي برتر تدريس احكام نمازاهداف
-1 ايجاد زمينه جهت توسعه ابتكارات و نوآوري و خلاقيت ها در حوزه تدريس احكام
-2 ايجاد تغيير نگرش در روش هاي تدريس با استفاده از تكنولوژي جديد آموزشي
-3 شناسايي و ترويج روش هاي نوين و موثر و ارائه برنامه ي عملياتي روشهاي موفق در آموزش احكام خاصه نماز
-4 ايجاد انگيزه در بين مدرسان جهت نوآوري، خلاقيت و ابتكار عمل در روشهاي تربيتي و فرهنگي و آموزشي
-5 ايجاد بستر مناسب جهت ورود منابع انساني كارآمد ، توانمند و با نشاط در عرصه ي فرهنگي
-6 فراهم نمودن زمينه هاي كاربست تجارب آموزشي ،فرهنگي و تربيتي در خط مقدم جبهه ي فرهنگي-تربيتيمخاطبان
معلمان، مدرسان، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، طلاب و روحانيون حوزه علميهفرآيند اجراي برنامه
تشكيل دبيرخانه مشترك با شرح وظايف مشخص جهت هدايت فعاليت ها
تشكيل جلسات منظم با دستگاه ها همكار
تصميم گيري پيرامون زمان، مكان و نحوه اجرايي شدن برنامه در استان.
انتخاب كميته هاي كاري (داوري ، اجرايي ،پشتيباني، اطلاع رساني و ...) در ابعاد گوناگون با شرح وظايف مشخص و
صدور ابلاغ
تهيه و ارسال دستورالعمل تفصيلي اجرايي فعاليت به استان هاي سراسر كشور با مشاركت و تعامل ستاد
زمان ارايه تدريس در مرحله 60 دقيقه پيش بيني شده است


به دو شيوه زير قابل اجرا مي باشد
-1 حضوري : در اين شيوه بايد نسبت به ضبط برنامه در كلاس اقدام و با امتيازات داوري به مركز ارسال شود.
-2 غير حضوري (ارائه سي دي)؛ سي دي ارسالي حداقل بايد به مدت 30 دقيقه در يك موضوع خاص نماز با توجه به
شرايط سني مخاطبين تصويربرداري و با امتيازات داوري به مركز ارسال شود.داوري
از آنجا كه عوامل متعددي در يك تدريس مطلوب مؤثر است و سازماندهي اين عوامل توسط مدرسان محترم نقش
بسزايي در كيفيت تدريس دارد، لذا داوري از نحوة تدريس مدرسان بايد براساس ملاكها و معيارهايي صورت پذيرد كه
متضمن ارزشيابي دقيق از كليه عوامل تأثيرگذار باشد و از سوي ديگر گروه داوران داراي تركيبي باشد كه امكان داوري
نسبتاً دقيق را فراهم سازد.بدين جهت تأكيد مي شود داوران در هر مرحله از افرادي انتخاب شوند كه به تكنولوژي
آموزشي، روشها و فنون تدريس و روانشناسي تربيتي ، آشنايي كامل داشته باشند و حداقل يك نفر از آنان از مدرسان
مجرب در رشته مربوط باشد. و تعداد داوران از 5 نفر پيش بيني گردد كه داراي شرايط ذيل باشند.
1 داشتن مدرك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر و خارج حوزوي
2 داشتن حداقل 5 سال سابقه تدريس احكام و معارف نماز
3 حسن شهرت در امر سخنوري و كلاسداريويژگي آثار شركت كنندگان
-1 اثر ارسالي نبايد قبلاً در جايي ارائه شده باشد.
-2 يك طرح نمي تواند در چند مقطع تحصيلي ارائه شود.
-3 صاحب امتياز طرح هاي برگزيده، ستاد مركزي اقامه نماز خواهد بود.جمع آوري آثار
ستاد استان تا پايان مهلت تعيين شده كه اعلام كرده است نسبت به جمع آوري آثار رسيده و بر اساس فرم پيوستي نسبت
به ثبت اثر اقدام و با توجه به راي داوران فرم شماره 2شاخص هاي ارزيابي آثار، به پيوست مي باشد از صاحبان برتر
آثار به جهت اجراي حضوري اثر در مقابل داوران دعوت به عمل مي آورد.اعلام نتايج و هدايا
پس از ارسال اسامي شركت كنندگان از سوي استان به ترتيب امتياز كسب شده و با توجه به ملاك هاي موجود، پس از
بررسي در ستاد مركز نسبت به معرفي افراد برتر و نوع هداياي آنان به استان اقدام مي شود.
صدور تقديرنامه براي نفرات برتر كشوري
تاييد نسخ نهايي آثار برگزيده جهت تبديل آنها به كتاب متناسب با اهداف تعيين شده
و ...) به سراسر كشور CD، توزيع محصولات جشنواره (كتاب
پ يش بيني و اعمال برنامه هاي تشويقي
تجزيه و تحليل گزارش نهايي جشنواره ها به خصوص جشنواره ي ملي و طراحي برنامه هاي تكميلي و توسعه اي
معياريهاي ارزيابي و داوري آثار رسيده به دبيرخانه چشنواره
 آراستگي ظاهر 5
 نحوه بيان 5
 تسلط بر موضوع تدريس 15
 انسجام مطالب ارائه شده 15
 مهارت كلاسداري 10
 رعايت زمان بندي ارائه مطالب (30دقيقه)5
 كاربردي بودن مطالب 10
 ميزان استفاده از وسايل كمك آموزشي 25
 تطابق مطالب ارائه شده با مقطع مورد نظر 10
 جمع امتياز 100


فرم مشخصات شركت كنندگان:
نام و نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
كد ملی:
تحصیلات:
سابقه تدریس احكام به سال
شغل:
تلفن:
آدرس محل كار:
برنامه شما ویژه چه مقطع سنی می باشد؟

ابتدائي

راهنمائي

متوسطه

دانشگاه

عمومي

 

عناوين
  صفحه اولاخباربرنامه استاندفاتر شهرستانهامقالاتتحقيق و پژوهشسايت‌هاي همكارانمعرفي ستاد اقامه نمازكتابخانه و مركز تخصصي نمازكتابخانه الكترونيكيتفسير نور حاج آقا قرائتياجلاسهاي سراسري نمازكودك و نوجوانياوران نمازپيوندهاكلیپ نمازمسابقات و نتایجاوقات شرعی.نظارت و ارزیابیگالريدفتر ميهمانانتماس با ماجستجومدیریت
مسابقات و نتایج
»


اوقات شرعی
»
»

قسمت اداری
نام کاربري :
رمز عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده ايد؟

خبرنامه
  
اشتراک قطع اشتراک
 RSS